Banner
首页 > 一体化污水处理案例

                                                   真美娜五金加工部       真美娜五金加工厂主要污水来源是设备清洗废水,经过我公司一体化污水处理设备处理后,水能达到循环使用做到零排放标准,考虑到原水的波动性大、循环水质的要求不高、工艺的稳定性、可操作性及综合本公司长期的废水处理经验,确定混凝沉淀为最优工艺。


废水处理工艺流程图

(虚框内为一体化设备)


   实验效果图: